Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Δ.Σ ΟΣΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε, που έχει οριστεί για την 20 Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα Γραφεία του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1-3 (8ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων).
Στην περίπτωση κωλύματός σας, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου (Τηλ.: 210 5297832).
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1086           

         1.-Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων  κατά τη δημοπρασία του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΙΔ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΑΜΙΑΣ» (Α.Δ. 1604)
              (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΥΓ)
2.-Έγκριση του αποτελέσματος για την ανάδειξη πλειοδότη με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απ΄ ευθείας ανάθεση) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την «εκποίηση παλαιού και αχρήστου σιδηροδρομικού Μη τροχαίου υλικού της Διεύθυνσης ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ/ΤΑΛ, προϋπολογιζόμενης ποσότητας 3.013.180 κιλά περίπου (Σχάρες, Σιδηροτροχιές, Τελάρα & Στρωτήρες Μεταλλικοί)». 
              (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)

3.-Έγκριση του αποτελέσματος ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 40312) με αριθμό διακήρυξης 16010/1/25.05.2017 που αφορά το έργο «Προμήθεια & Εγκατάσταση τριάντα (30) νέων Αυτομάτων Συστημάτων Ισόπεδων Διαβάσεων ΑΣΙΔ & Αποκατάσταση Λειτουργίας δυο (2) υφιστα-μένων ΑΣΙΔ στο υπό αναβάθμιση τμήμα γραμμής του Προαστιακού Πατρών από ΑΓ. Ανδρέα έως Κάτω Αχαΐα».
              (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)

4.- Οργανόγραμμα.
               (ΑΡΜΟΔΙΟΣ.: ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

5.-Ανακοινώσεις
                                                                                                                                                      
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ              ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
   ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια τα οποία είναι υβριστικά, προκλητικά ή συκοφαντικά θα διαγράφονται. Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις και προωθείται ουσιαστικός διάλογος.
@ Την νομική ευθύνη των σχολίων την έχουν οι ίδιοι οι σχολιαστές.