Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Δ.Σ ΤΡΑΙΝΟΣΕ

 ΠΡΟΣ : Μέλη του Δ.Σ. της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε να πάρετε μέρος στην 218η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., που θα πραγματοποιηθεί την 3η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στα γραφεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στην οδό Καρόλου αριθ. 1-3 (6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων).   
           Σε περίπτωση κωλύματός σας, παρακαλούμε να αποστείλετε εγκαίρως εξουσιοδότηση προς άλλο μέλος του Δ.Σ. ή να ειδοποιήσετε τη Γραμματέα του Δ.Σ. (τηλ. 213-0121 670 ή 213-0121 605, φαξ 210-5249 131).

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ενδέκατης (11ης) Εταιρικής χρήσης (01.01.2016-31.12.2016) της εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε και της οικείας διαχειριστικής έκθεσης και υποβολή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ενδέκατης (11ης) εταιρικής χρήσης. 
2. Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 
«Θέμα 1ο: Έγκριση α) των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 11ης Εταιρικής χρήσης (01.01.2016-31.12.2016) και β) της οικείας διαχειριστικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην ενδέκατη (11η) Εταιρική Χρήση (από 01/01/2016 έως 31/12/2016). 
Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την ενδέκατη (11η) διαχειριστική χρήση  (από 01/01/2016 έως 31/12/2016).
Θέμα 3ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την 01/01/2016 έως και την 30/06/2017.
Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα-Ανακοινώσεις».

3. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων σύμφωνα με τα άρθρα 36, 263, 264, 326 και 331 του Ν. 4412/2016 «για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών επέκτασης της σιδηροδρομικής μεταφοράς με λεωφορεία στα πλαίσια του Προαστιακού Πατρών στο Τμήμα Καστελόκαμπος-Πανεπιστήμιο-Νοσοκομείο-Καστελόκαμπος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.».

4. Σύμβαση εκχώρησης μέρους των εσόδων ΥΔΥ 2017 στην εταιρεία ΟΣΕ Α.Ε.


5. Έγκριση τροποποίησης του υπ’ αριθ. Ρ2301006393 Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου της εταιρείας AIG Europe Limited για την ασφάλιση ευθύνης των στελεχών διοίκησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 

6. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 192/2/21-03-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ως προς την εξουσιοδότηση των υπογραφών.

7. Παραλαβή του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος χρηματοοικονομικής παρακολούθησης, μισθοδοσίας και διαχείρισης αποθήκης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» από την εταιρεία DATA COMMUNICATIONS Α.Ε., σε εκτέλεση των υπ’ αριθ. 2014108 και 2014113 συμβάσεων.

8. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.
  
Για την ακρίβεια,                                         
   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ                                                                 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ                                            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια τα οποία είναι υβριστικά, προκλητικά ή συκοφαντικά θα διαγράφονται. Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις και προωθείται ουσιαστικός διάλογος.
@ Την νομική ευθύνη των σχολίων την έχουν οι ίδιοι οι σχολιαστές.