Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Δ.Σ ΟΣΕ

              ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                                              Αθήνα, 20 Ιουνίου 2017
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                            
                                                                                       Αρ. Πρωτ. 3.000.131

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε, που έχει οριστεί για την 22 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στα Γραφεία του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1-3 (8ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων).
Στην περίπτωση κωλύματός σας, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου (Τηλ.: 210 5297832).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1082

1.- Επικύρωση πρακτικών Δ.Σ. υπ’ αριθ. 1066/01-12-2016, 1067/20-12-2016,  1068/17-01-2017, 1069/27-01-2017, 1070/09-02-2017, 1071/20-02-2017, 1072/23-02-2017, 1073/09-3-2017, 1074/21-3-2017, 1075/28-3-2017, 1076/11-4-2017, 1077/04-5-2017, 1078/11-5-2017, 1079/18-5-2017, 1080/25-5-2017, 1081/08-6-2017.

2.-Σύμβαση Μίσθωσης.
                (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΥ)  

3.-Έγκριση των υπ΄ αριθμ. 02Β/31.05.2017 & 02Γ/19.06.2017 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (ΕΑΗΔ) και κατακύρωση του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. 39050) με αριθμό διακήρυξης 16031/2017 που αφορά το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης τριάντα τεσσάρων (34) Ισόπεδων Διαβάσεων (Ι.Δ.) του ΟΣΕ με ανθρώπινο δυναμικό».
            (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)  

4.-Έγκριση του υπ αριθ. 05Α πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (Ε.Α.Η.Δ) του πρώτου σταδίου της διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και την τεχνική αξιολόγηση του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 40302) με αριθμό διακήρυξης 16026 για την προμήθεια «υλικών ΑΣΙΔ (ανιχνευτές & ηλεκτρονικές κάρτες)». (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)  
  
 5.- Ανακοινώσεις.
 1.-Cash Flow ετών 2015 – 2016
                 (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΥ)                              
              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ              ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                               
      ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια τα οποία είναι υβριστικά, προκλητικά ή συκοφαντικά θα διαγράφονται. Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις και προωθείται ουσιαστικός διάλογος.
@ Την νομική ευθύνη των σχολίων την έχουν οι ίδιοι οι σχολιαστές.