Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΔΣ ΟΣΕ

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                                                           Αθήνα, 9 Μαΐου 2017
Αρ. Πρωτ.3.000.094 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε, που έχει οριστεί για την 11 Μαΐου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στα Γραφεία του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1-3 (8ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων).

Στην περίπτωση κωλύματός σας, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου (Τηλ.: ).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1078

1.-Μετακινήσεις προσωπικού έτους 2017.

(ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)

2.-Παραχώρηση χώρου στο Εκπαιδευτικό Κέντρο ΟΣΕ στον ΣΥΝ.ΠΕ.ΟΣΕ για Λειτουργία Κυλικείου με Σύμβαση χρησιδανείου
(ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΕΚ)

3.-Έγκριση των υπ΄ αριθμ. 01Β/30.03.2017 & 01Γ/27.04.2017 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και κατακύρωση του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. 38286) με αριθμό διακήρυξης 16034/20.02.2017 που αφορά το έργο «προμήθεια και εγκατάσταση υλικών και εξοπλισμού προσωρινού συστήματος σηματοδότησης στους σταθμούς του συγκοινωνιακού κόμβου Αχαρνών (ΣΚΑ) και Άνω Λιοσίων , στο τμήμα γραμμής Άνω Λιόσια-ΣΚΑ καθώς και σηματοτεχνική διασύνδεση των δυο Σ. Σταθμών για την σηματοτεχνική κάλυψη της κυκλοφορίας στο τμήμα γραμμής Άνω Λιόσια-ΣΚΑ», συνολικής αξίας #227.000# € χωρίς ΦΠΑ και #281.480# € με ΦΠΑ 24% . (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)

4.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΣΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
(ΑΡΜΟΔΙΟΣ.: ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

5.- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ.
ΑΡΜΟΔΙΟΣ.: ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ 04-5-2017.

6.- Απόρριψη των παρακάτω προδικαστικών προσφυγών κατά της με αριθ. 5541/23-02-2017απόφασης του ΔΣ για την ανάθεση της μελέτης « Μελέτες χάραξης της νέας σιδ/κής γραμμής Θεσσαλονίκη – Αμφίπολης – Νέας Καρβάλης ( Α’ φάση μελετών)» ΑΠ 192:
Α.- Η με αριθ. πρωτ. 3065746/13-3-2017προδικαστική προσφυγή της διαγωνιζόμενης σύμπραξης « GEOCONSULT ZT - GEODATA Ziviltechnikergesellschaft mbH - ΙΣΤΡΙΑ ΕΕ - Ζ-Α ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ - ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ»
Β.- Η με αριθ. πρωτ. 3065745/13-3-2017προδικαστική προσφυγή της διαγωνιζόμενης σύμπραξης « ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΤΕ - Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – Κ.


ΦΑΡΡΟΣ ΔΟΜΗ ΑΕ - ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ - ΛΙΟΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ»
Γ.- Η με αριθ. πρωτ. 3065747/13.03.2017 προδικαστική προσφυγή της διαγωνιζόμενης σύμπραξης «ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.- ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Μ.Ε.- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ- Ι. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.- ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ Ε.Π.Ε.»
Δ.-Η με αριθ. πρωτ. 3000051/13.03.2017 προδικαστική προσφυγή της διαγωνιζόμενης σύμπραξης «ΔΡΟΜΟΣ Ε.Π.Ε.- Δ. ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.- ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε.- GEOMATICS Α.Ε.- ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ- ΔΡΟΜΟΣ Ο.Ε.»
(ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΣΑ)

7.-Ανασχεδιασμός συντήρησης σιδηροδρομικού δικτύου του τμήματος περιοχής δικαιοδοσίας γραμμής Αθηνών, με στόχο την αύξηση της χωρητικότητάς του κατά την διάρκεια εργολαβιών ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ στο πλαίσιο της σημερινής οικονομικής κατάστασης. ΑΡΜΟΔΙΟΣ.: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ)

8.-Ανακοινώσεις.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια τα οποία είναι υβριστικά, προκλητικά ή συκοφαντικά θα διαγράφονται. Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις και προωθείται ουσιαστικός διάλογος.
@ Την νομική ευθύνη των σχολίων την έχουν οι ίδιοι οι σχολιαστές.