Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Δ.Σ ΟΣΕ


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                                             Αθήνα, 02  Ιουλίου 2018

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                  Αρ. Πρωτ.
                                                                                       6.000.063


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε, που έχει οριστεί για την 5 Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στα Γραφεία του ΟΣΕ
στην οδό Καρόλου 1-3 (8ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων).
Στην περίπτωση κωλύματός σας, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου (Τηλ.: 210 5297832).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1108

1.-Ορισμός εκπροσώπου του ΟΣΕ ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Ναυπλίου.
                (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΝΥ)    

2.- Υποβολή για έγκριση, με βάση τα ΔΠΧΑ των κάτωθι:
Οικονομικών Καταστάσεων  χρήσης  2017 της Εταιρείας ΟΣΕ ΑΕ.
Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων  χρήσης  2017 του Ομίλου ΟΣΕ.
                    (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΥ)
           

3.-Σύναψη Σύμβασης με AΤΤΙCA Bank Α.Ε. για την χρήση POS.
                    (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΥ)
           

4.-Μετάταξη υπαλλήλου της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στον ΟΣΕ.  
                    (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)
           
5-Ανακοινώσεις
Παράταση της υπ΄αριθμ. 7209/16-6-2016 σύμβασης που αφορά «παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στεγασμένων και υπαίθριων χώρων των σταθμών του Σιδηροδρομικού Δικτύου του ΟΣΕ».


         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ              ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                      ΓIΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια τα οποία είναι υβριστικά, προκλητικά ή συκοφαντικά θα διαγράφονται. Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις και προωθείται ουσιαστικός διάλογος.
@ Την νομική ευθύνη των σχολίων την έχουν οι ίδιοι οι σχολιαστές.