Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

Θεσπίζεται εσωτερική κινητικότητα στο υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών και στους φορείς του

Στο νομοσχέδιο για τις (νέες) αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης συγκαταλέγεται άρθρο (άρθρο 33), με τίτλο
«Εσωτερική κινητικότητα του υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών».
Σύμφωνα με πληροφορίες, σκοπός του εν λόγω άρθρου είναι η κάλυψη κενών για τη βέλτιστη λειτουργία, όχι μόνο του υπουργείου, αλλά και των εποπτευομένων φορέων.
Με το εν λόγω άρθρο παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας, με υπουργική απόφαση, μετάταξης/μεταφοράς μονίμων ή/και με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ. υπαλλήλων όλων των εποπτευόμενων φορέων και υπηρεσιών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, αντιστρόφως και μεταξύ τους.
Η μεταφορά/μετάταξη του προσωπικού διενεργείται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου/ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
Επίσης, στο άρθρο αυτό ρυθμίζονται θέματα, σχετικά με τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη του εν λόγω προσωπικού, το οποίο δεν εξαιρείται από τις διατάξεις του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν.4440/2016) και καθορίζεται η διαδικασία διενέργειας των ως άνω μετατάξεων/μεταφορών.
Τέλος, συνιστάται, στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, «Ενδοϋπουργική Επιτροπή Κινητικότητας», η οποία συντονίζει και επιβλέπει την εφαρμογή του προγράμματος ενδοϋπουργικής κινητικότητας, η οποία είναι τετραμελής και συγκροτείται με υπουργική απόφαση.
metaforespress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια τα οποία είναι υβριστικά, προκλητικά ή συκοφαντικά θα διαγράφονται. Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις και προωθείται ουσιαστικός διάλογος.
@ Την νομική ευθύνη των σχολίων την έχουν οι ίδιοι οι σχολιαστές.