Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

ΠΟΣ: Να διατηρηθεί σε λειτουργία η γραμμή Τιθορέα - Λιανοκλάδι

Αθήνα,  03/5/2017
Αριθ. Πρωτ.  39387

   ΠΡΟΣ: 1. Πρόεδρο ΔΣ/ΟΣΕ – κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο.
             2. Διευθύνοντα Σύμβουλο ΟΣΕ – κ. Κωνσταντίνο Πετράκη.
             3. Πρόεδρο ΔΣ/ΕΡΓΟΣΕ – κ. Χρήστο Δουκάκη.
             4. Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΡΓΟΣΕ.

Κύριοι,

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει ανακοινωθεί επανειλημμένως το προσεχές διάστημα θα ολοκληρωθεί το έργο
ΤΙΘΟΡΕΑ – ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ και θα δοθεί προς κυκλοφορία η νέα σιδηροδρομική γραμμή.
Πέραν των λόγων των οποίων έχουμε αναφέρει πολλές φορές, η υπάρχουσα γραμμή ΤΙΘΟΡΕΑΣ – ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ, θα πρέπει ν’ αποτελεί εναλλακτική λύση για κυκλοφορία σε οποιαδήποτε περίπτωση.
Σας επισημαίνουμε ότι υφίσταται έντονο ενδιαφέρον της Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδος και των Δήμων για τη συνέχιση της λειτουργίας της προκειμένου να εξυπηρετείται η περιοχή μη υπάρχοντος άλλου μέσου μεταφοράς.
Για τους λόγους αυτούς, απαιτείται η γραμμή αυτή να διατηρηθεί σε λειτουργία γεγονός που προϋποθέτει τη συντήρησή της αλλά και τη σύνδεσή της εκατέρωθεν (ΤΙΘΟΡΕΑ – ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ) ώστε να δύναται να πραγματοποιηθεί ασφαλή κυκλοφορία.
Παρά το ότι οι εργασίες σύνδεσης στην Τιθορέα έχουν πραγματοποιηθεί, στο Λιανοκλάδι η σύνδεση γίνεται στην έβδομη γραμμή η οποία όμως δεν οδηγεί σε κρηπίδωμα και για την αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών να απαιτείται η παλινδρόμηση της αμαξοστοιχίας. Το ζήτημα είναι γνωστό και τεχνικά πραγματοποιήσιμο.
Κατόπιν τούτων, ζητάμε να προχωρήσετε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη σύνδεση της γραμμής στο Λιανοκλάδι στο πλέγμα της κυκλοφορίας που καταλήγει σε αποβάθρες καθώς και τη διατήρησή της στα προβλεπόμενα επίπεδα συντήρησης ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια της κυκλοφορίας της. 

      Ο Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας 

           ΠΑΝ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ              ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια τα οποία είναι υβριστικά, προκλητικά ή συκοφαντικά θα διαγράφονται. Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις και προωθείται ουσιαστικός διάλογος.
@ Την νομική ευθύνη των σχολίων την έχουν οι ίδιοι οι σχολιαστές.