Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Δ.Σ ΟΣΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε, που έχει οριστεί για την 11 Μαρτίου 2017 ημέρα
Τρίτη και ώρα  15:00, στα Γραφεία του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1-3 (8ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων).
Στην περίπτωση κωλύματός σας, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου (Τηλ.: 210 5297832).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1076

 1.- «Σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης»
               (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΥ)              

 2.- Έκδοση εταιρικής χρεωστικής κάρτας από την ALPHA BANK.
               (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΥ)              

3.- Προϋπολογισμός του ΟΣΕ για το έτος  2017  
               (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΥ)              

4.-Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 24Α/17.03.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (ΕΑΗΔ), ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. 29309) με αριθμό διακήρυξης 16009/22.12.2016 που αφορά την «προμήθεια σκύρων γραμμής κατηγορίας Κ1 και Κ5».
               (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)              

5.- Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου  «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ο.Σ.Ε. ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ Η’ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ», διάρκειας δύο (2) ετών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #1.250.000# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #1.550.000# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει της τιμής.
               (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)              

6.-Ανακοινώσεις.

              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ              ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                               
   ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια τα οποία είναι υβριστικά, προκλητικά ή συκοφαντικά θα διαγράφονται. Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις και προωθείται ουσιαστικός διάλογος.
@ Την νομική ευθύνη των σχολίων την έχουν οι ίδιοι οι σχολιαστές.