Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Συμπληρωματική Ημερήσια Διάταξη Δ.Σ ΟΣΕ

Σε συνέχεια του με αριθμό 3.000.070/07-4-2017 εγγράφου μας, σας αποστέλλουμε Συμπληρωματική Ημερήσια Διάταξη με τα παρακάτω θέματα, που θα εξετασθεί στην 1076η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 11 Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στα
Γραφεία του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1-3 (8ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων).
Στην περίπτωση κωλύματός σας, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου (Τηλ.210 5297832).


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1076


1.-Ένταξη υπαλλήλων με το τυπικό προσόν Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στα                μισθολογικά κλιμάκια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
               (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)              
    
2.-Απόσπαση προσωπικού στον ΟΣΕ.
               (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)              

3.- Εισήγηση για την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης  της  σύμβασης:
          «Ολοκλήρωση των μελετών και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την παραλλαγή της χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Δράμα - Παρανέστι (Α.Σ. 175)» με συμβατικό τίμημα 1.630.684,00  € (χωρίς ΦΠΑ)
               (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΣΑ)           

4.-Εισήγηση για την  έγκριση της  παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης  της  σύμβασης:
          «Ολοκλήρωση των μελετών και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την παραλλαγή της χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Παρανέστι – Σταυρούπολη (Α.Π. 176)» με συμβατικό τίμημα 1.645.788,00  € (χωρίς ΦΠΑ)
                       (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΣΑ)          
                 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ             

       ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ               

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια τα οποία είναι υβριστικά, προκλητικά ή συκοφαντικά θα διαγράφονται. Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις και προωθείται ουσιαστικός διάλογος.
@ Την νομική ευθύνη των σχολίων την έχουν οι ίδιοι οι σχολιαστές.