Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Δ.Σ ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Ο συνάδελφος Β. Ζαβογιάννης μας έστειλε τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης του Δ.Σ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 


Πέμπτη, 23η Μαρτίου 2017

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, σύμφωνα με τα άρθρα 36, 263 και 264  του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης δωματίων από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. σε ξενοδοχείο στην πόλη της Θεσσαλονίκης». 
2. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 327 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης δωματίων από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. σε ξενοδοχείο στην πόλη της Αθήνας». 
3. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων σύμφωνα με τα άρθρα 36, 263, 264, 326 και 331 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών επέκτασης της σιδηροδρομικής μεταφοράς με Λεωφορεία στα πλαίσια του Προαστιακού Πατρών στο τμήμα Καστελόκαμπος – Πανεπιστήμιο – Νοσοκομείο – Καστελόκαμπος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.». 
4. Έγκριση καταβολής ποσού 22.645,61 € πλέον ΦΠΑ. στο Γραφείο Τουρισμού «ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΣΙΟΣ ΟΕ» για την παροχή  υπηρεσιών οδικής μεταφοράς επιβατών με λεωφορεία μεταξύ ΣΣ Δράμας και ΣΣ Αλεξανδρούπολης.
5. Έγκριση χορήγησης διατακτικών σίτισης στο προσωπικό της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 
6. Έγκριση συνέχισης του φορολογικού ελέγχου της χρήσης 2016 με την έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού από τους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρείας. 
7. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 327 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης δωματίων από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. σε ξενοδοχείο στην πόλη της Αλεξανδρούπολης». 
8. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.
Υπογραφή σύμβασης μεταξύ ALPHA BANK A.E. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (Συμμετοχή της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στο πρόγραμμα Επιβράβευσης BonuS, ως Premium Plus Έμπορος στην κατηγορία Σιδηροδρομικές μεταφορές).
Ενημέρωση για θέματα σιδηροδρομικών ταυτοτήτων (άρθρα 39 και 40 Ε.Σ.Σ.Ε) 
  
 Για την ακρίβεια,       
                                  
   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ                                                                 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ                                           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια τα οποία είναι υβριστικά, προκλητικά ή συκοφαντικά θα διαγράφονται. Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις και προωθείται ουσιαστικός διάλογος.
@ Την νομική ευθύνη των σχολίων την έχουν οι ίδιοι οι σχολιαστές.