Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Δ.Σ ΟΣΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε, που έχει οριστεί για την 10 Μαΐου 2018 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 15:00, στα Γραφεία του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1-3 (8ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων).
Στην περίπτωση κωλύματός σας, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου (Τηλ.: 210 5297832).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1105

       
       1.- Παρουσίαση – Ενημέρωση για τα εν εξελίξει αναπτυξιακά έργα.
    (ΑΡΜΟΔΙΟΣ Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ κ. Σαμπατακάκης)
                                                                       (ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ 02-5-2018).
  
       2.- Σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
              (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΥ)

3.-Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Ν. 3429/2005 για τον ΟΣΕ
              (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΥ)

       4.-Έκδοση εταιρικής χρεωστικής κάρτας από την ALPHA BANK.
                 (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΥ)


5.-Έγκριση ματαίωσης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 42216,1) με αριθμό διακήρυξης 17004/30.06.2017 για την ανάδειξη Αναδόχου για την «υλοποίηση ηλεκτρονικής διαχείρισης ανεφοδιασμού Οδικών και Σιδηροδρομικών Οχημάτων του ΟΣΕ με Καύσιμα επί Πιστώσει με χρήση Καρτών (τύπου πιστωτικής) ή εναλλακτική διαδικασία χορήγησης καυσίμου» και επανάληψη αυτού μόνο σε ότι αφορά τον ανεφοδιασμό των οδικών οχημάτων.
                 (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)

     6.-Λήψη απόφασης περί μη παράτασης της με αριθ. 7209/16.01.16 συμβάσεως για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στεγασμένων και υπαίθριων χώρων των Σταθμών Σιδηροδρομικού Δικτύου.

     7.-Ανακοινώσεις.

         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ              ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
           ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                          ΓIΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια τα οποία είναι υβριστικά, προκλητικά ή συκοφαντικά θα διαγράφονται. Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις και προωθείται ουσιαστικός διάλογος.
@ Την νομική ευθύνη των σχολίων την έχουν οι ίδιοι οι σχολιαστές.