Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

Επιστολή της Π.Ο.Σ. (σχετ. ΜΕ ΤΟ 25%)

ΠΡΟΣ: 1. Πρόεδρο ΔΣ/ΟΣΕ – κ. Γεώργιο Κακουλάκη.
                    2. Διευθύνοντα Σύμβουλο ΟΣΕ – κ. Παναγιώτη Θεοχάρη.
                    3. Μέλη ΔΣ/ΟΣΕ.
                    4. Πρόεδρο ΔΣ/ΕΕΣΣΤΥ – κ. Ιωάννη Αντωνιάδη.
                    5. Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΕΣΣΤΥ – κ. Γεώργιο Αναγνωστόπουλο.
                    6. Μέλη ΔΣ/ΕΕΣΣΤΥ.

Κύριοι,
Κατά τις συναντήσεις μας - οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας - ένα από τα ζητήματα τα
οποία μας απασχόλησαν, ήταν η επιστροφή των παρακρατηθέντων χρημάτων, πέραν του 25% από 1-1-2013 που σύμφωνα με τις Δικαστικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από όλα τα Δικαστήρια της χώρας για όλους τους εργαζόμενους που τους αφορά, κρίνεται παράνομη.
Παρά το ότι τόσο στον ΟΣΕ όσο και στην ΕΕΣΣΤΥ έχουν εκδοθεί αρκετές Πρωτόδικες Αποφάσεις οι οποίες είναι άμεσα εκτελεστές, ο ΟΣΕ δεσμεύθηκε ότι απαιτείται να υπάρξει τελεσίδικη απόφαση για τους υπαλλήλους του ΟΣΕ ώστε να καταβληθούν τα παρακρατηθέντα.
Η δε ΕΕΣΣΤΥ επικαλείται την αναστολή των στοιχείων από τον ΟΣΕ παρά το ότι η μισθοδοσία από 1-1-2014 καταβάλλεται από αυτήν.
Προσφάτως, με την Απόφαση 4303 του Τμήματος Εφέσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών, δικαιώνονται και τελεσίδικα οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ για το ανωτέρω ζήτημα. 
Κατόπιν τούτων, ζητάμε να τηρήσετε τη δέσμευσή σας για την καταβολή των παρακρατηθέντων από το 2013. 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω συνεννόηση καθώς αναμένουμε την πρότασή σας για τον τρόπο καταβολής στους εργαζόμενους.


      Ο Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας 

           ΠΑΝ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ              ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια τα οποία είναι υβριστικά, προκλητικά ή συκοφαντικά θα διαγράφονται. Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις και προωθείται ουσιαστικός διάλογος.
@ Την νομική ευθύνη των σχολίων την έχουν οι ίδιοι οι σχολιαστές.