Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

Επιστολή του Σ.Σ.Πελοποννήσου στην ΕΕΣΣΤΥ (σχετ.με το 25%)

ΠΡΟΣ: 1. Πρόεδρο ΔΣ/ΕΕΣΣΤΥ – κ. Ιωάννη Αντωνιάδη.
                           2. Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΕΣΣΤΥ – κ. Γεώργιο Αναγνωστόπουλο.

Κύριοι,

Όπως γνωρίζετε, εργαζόμενοι μέλη του Σωματείου μας (Κυριακόπουλος Δημοσθένης κλπ. συν.35) έχουν ασκήσει ενώπιον
του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά της εταιρείας ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ την από 21.12.2016 με ΓΑΚ 58268/2016 και ΕΑΚ 1427/2016 αγωγή τους που αφορά την από 1.1.2013 παράνομη περικοπή των αποδοχών μας σε ποσοστό υπέρτερο του 25% σε σχέση με τις αποδοχές μας της 31.10.2011. Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με την υπ΄αριθ. 1386/2017 απόφασή του έκανε δεκτή την αγωγή για το σύνολο των αιτούμενων ποσών και κήρυξε αυτή προσωρινά εκτελεστή στο σύνολό της, ενώ σας υποχρέωσε και στη δικαστική δαπάνη μας (η οποία καθορίστηκε στο ποσό των 600 ευρώ). 

Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης επιδιώξαμε τη συνεννόηση με τη Διοίκηση της εταιρείας προκειμένου να καταβληθούν τα επιδικασθέντα ποσά που κηρύχθηκαν προσωρινώς εκτελεστά στους εργαζόμενους. Όμως, η Διοίκηση επινοώντας διάφορα προσκόμματα αρνείται πεισμόνως να καταβάλει στους εργαζόμενους τα επιδικασθέντα ποσά, πάρα τις σχετικές προς τούτο οχλήσεις μας και κυρίως, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία έχει υποχρέωση να τα καταβάλει καθώς η ανωτέρω απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών έχει κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή για το σύνολο των επιδικασθέντων ποσών.


Ενόψει της ανωτέρω αδικαιολόγητης άρνησης να εκπληρώσετε τη νόμιμη υποχρέωσή σας, σας καλούμε για τελευταία φορά σε συνάντηση στα γραφεία της εταιρείας σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίσετε εσείς, εντός των επόμενων δέκα ημερών.

Σε περίπτωση δε που η ως άνω συνάντηση δεν πραγματοποιηθεί και η εταιρεία δεν προχωρήσει σε καταβολή των δικαστικώς επιδικασθέντων ποσών, σας δηλώνουμε ότι θα ενεργήσουμε καθ΄υμών τα νόμιμα.-ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ                                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΛΑΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια τα οποία είναι υβριστικά, προκλητικά ή συκοφαντικά θα διαγράφονται. Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις και προωθείται ουσιαστικός διάλογος.
@ Την νομική ευθύνη των σχολίων την έχουν οι ίδιοι οι σχολιαστές.