Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Παρέμβαση της Π.Ο.Σ. (ο ΟΣΕ να λάβει όλα τ' απαιτούμενα μέτρα να λειτουργήσει νομίμως το Εργοστάσιο Βόλου )

Αθήνα, 22/6/2017
Αριθ. Πρωτ. 39447

ΠΡΟΣ: 1. Πρόεδρο ΔΣ/ΟΣΕ – κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο.
               2. Διευθύνοντα Σύμβουλο ΟΣΕ – κ. Κωνσταντίνο Πετράκη.
               3. Μέλη Δ.Σ. / ΟΣΕ.
               4. Πρόεδρο ΔΣ/ΕΕΣΣΤΥ – κ. Ιωάννη Αντωνιάδη.
               5. Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΕΣΣΤΥ – κ. Γεώργιο Αναγνωστόπουλο.
               6. Μέλη Δ.Σ. / ΕΕΣΣΤΥ.
     ΚΟΙΝ: 1. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – κ. Χρήστο Σπίρτζη.
              2. Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – κ. Νικόλαο Μαυραγάνη.
              3. Γεν.Γραμ.Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων– κ.Αθανάσιο Βούρδα. 

Κύριοι,

Μετά το διαχωρισμό της ΕΕΣΣΤΥ την 1-1-2013 που από Διεύθυνση του ΟΣΕ έγινε ανεξάρτητη εταιρεία, το προσωπικό του Ε.Β. παρέμεινε στον ΟΣΕ, ενώ οι κτιριακές εγκαταστάσεις ανήκουν κατά ένα μέρος στον ΟΣΕ και κατά ένα μέρος στην ΕΕΣΣΤΥ.

Οι δραστηριότητες του Ε.Β. είναι η συντήρηση πάσης φύσεως φορταμαξών, η συντήρηση των μηχανημάτων γραμμής και η συντήρηση του μουσειακού τροχαίου υλικού του Πηλίου. Με την πάροδο του χρόνου, ο ΟΣΕ απώλεσε το πιστοποιητικό συντήρησης των φορταμαξών το οποίο πλέον κατέχει η ΕΕΣΣΤΥ ως μοναδικός φορέας συντήρησης φορταμαξών στη χώρα, καθώς Κοινοτική Οδηγία υφίσταται μόνο για τις φορτάμαξες.

Οι μέχρι σήμερα, εν γένει αδυναμίες του ΟΣΕ να οργανώσει το Ε.Β. για να συντηρεί τα δικά του μηχανήματα γραμμής -  ενώ θα μπορούσε και μπορεί να το πράξει - επιλέγεται η εκχώρηση της δραστηριότητος αυτής στη διαχείριση της ΕΕΣΣΤΥ μέσω μιας σύμβασης μεταξύ τους η οποία βέβαια δεν είναι ξεκάθαρη στο ζήτημα του προσωπικού σε ό,τι αφορά την εργασία του και όχι το ιδιοκτησιακό καθεστώς όπου είναι σαφές ότι παραμένει στον ΟΣΕ.

Ως γνωστόν, η ΕΕΣΣΤΥ βρίσκεται υπό καθεστώς ιδιωτικοποίησης που αν ολοκληρωθεί τότε ο ΟΣΕ θα βρεθεί δέσμιος του όποιου επενδυτή, καθότι αυτό που μπορεί να πράξει σήμερα πιστοποιώντας το Ε.Β. είναι αμφίβολο ότι θα δύναται να το πράξει όταν και εάν ολοκληρωθεί η ιδιωτικοποίηση. Κάθε προφορική δέσμευση των σημερινών Διοικήσεων δεν αμφισβητείται από μέρους μας, πλην όμως αυτές (οι δεσμεύσεις) αφορούν μόνο τις σημερινές Διοικήσεις. 

Κατόπιν τούτων, ζητάμε από τον ΟΣΕ να λάβει όλα τ’ απαιτούμενα μέτρα ώστε να λειτουργήσει νομίμως το Ε.Β. όπου ο ΟΣΕ να συντηρεί τα μηχανήματα γραμμής και είμαστε θετικοί σε κάθε προσπάθεια εξεύρεσης λύσης που θα παρέχει τη δυνατότητα στην ΕΕΣΣΤΥ να πραγματοποιεί τη συντήρηση των φορταμαξών.

Σας επισημαίνουμε ότι πέραν του επιχειρησιακού ζητήματος υπάρχουν οι εργαζόμενοι τους οποίους σε κάθε περίπτωση διαφορετικής επιλογής από αυτή που προτείνουμε, θα τεθεί σε κίνδυνο τόσο η εργασία τους στο Ε.Β. υπό το υπάρχον καθεστώς, όσο σε πιο ακραία περίπτωση και της ίδιας της εργασίας τους. -

  


      Ο Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας 


           ΠΑΝ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ              ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια τα οποία είναι υβριστικά, προκλητικά ή συκοφαντικά θα διαγράφονται. Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις και προωθείται ουσιαστικός διάλογος.
@ Την νομική ευθύνη των σχολίων την έχουν οι ίδιοι οι σχολιαστές.