Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Η επιστολή της ΠΕΠΕ προς το Υπουργείο Εργασίας για τα ρεπό και την άδεια

ΑΙΤΗΣΗ

Του Σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση
Προσωπικού Έλξης Ο.Σ.Ε.» (Π.Ε.Π.Ε.), που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Δημοσθ. Ομηρίδου Σκυλίτση 19, και εκπροσωπείται νομίμως

ΠΡΟΣ

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

________________________
Δια της παρούσας αιτούμαστε, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3996/2011, την ενώπιον της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου σας διενέργεια τριμερούς συμφιλιωτικής διαδικασίας με την εργοδότρια εταιρεία μας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταφορές – Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΙΝΟΣΕ  Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου αρ. 1-3 όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για το κάτωθι θέμα:
     -Συστηματική παραβίαση από την εργοδότρια εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ  Α.Ε.» των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την εκ του νόμου προβλεπόμενη εβδομαδιαία ημερήσια ανάπαυση (ρεπό) καθώς και των διατάξεων που αφορούν την ετήσια κανονική άδεια των Μηχανοδηγών, παρά τις συνεχείς προφορικές και έγγραφες διαμαρτυρίες μας. Σημειωτέον δε, ότι οι εν λόγω διατάξεις είναι διατάξεις αναγκαστικού δικαίου και η εφαρμογή τους δεν επαφίεται στη βούληση του εργοδότη.
  Ειδικότερα, η Διοίκηση της εργοδότριας εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ  Α.Ε.» παραβιάζει το νόμο και παραβλέπει την ιδιαιτερότητα των συνθηκών παροχής εργασίας των Μηχανοδηγών (έντονη επικινδυνότητα, ιδιαίτερα υψηλός βαθμός απαιτούμενης συγκέντρωσης προς αποφυγή ατυχημάτων, εργασία τη νύχτα) και αρνείται πεισματικά να μας χορηγήσει τις ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης αλλά και τις ετήσιες άδειές μας με αποτέλεσμα τη σωματική και ψυχολογική εξόντωσή μας, την επίταση της επικινδυνότητας της εργασίας μας και τη διακινδύνευση της ασφάλειας των συγκοινωνιών.
   

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2017
Για την Π.Ε.Π.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κωνσταντίνος Γενιδούνιας   Βασίλειος Τουρλής     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια τα οποία είναι υβριστικά, προκλητικά ή συκοφαντικά θα διαγράφονται. Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις και προωθείται ουσιαστικός διάλογος.
@ Την νομική ευθύνη των σχολίων την έχουν οι ίδιοι οι σχολιαστές.