Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Δ.Σ ΟΣΕ

Ο συν.Λεβέντης Αθανάσιος (εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ του ΟΣΕ) μας ενημέρωσε για την ημερήσια διάταξη του ΔΣ/ΟΣΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε, που έχει οριστεί για την 21 Μαρτίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα  15:00, στα Γραφεία του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1-3 (8ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων).

Στην περίπτωση κωλύματός σας, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου (Τηλ.: 210 5297832).
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1074

 1.- Ίδρυση Αφύλακτης Ισόπεδης Διάβασης (ΑΦ.Ι.Δ.) στο Χ.Σ. 2+540  γρ. ΑΞ - ΓΦ.
                                     (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΥΓ)
                  
            2.-Έγκριση προγράμματος Βασικής εκπαίδευσης Κλάδου «Υπεύθυνου Εμπορευματικών Ροών» της Σιδηροδρομικής Επιχείρησης (ΣΕ) Rail Cargo Logistics Goldair.       (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΕΚ)

3.-Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια υλικών ΑΣΙΔ (Ανιχνευτές & Ηλεκτρονικές Κάρτες),συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #122.000# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και  #151.280# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
                                   (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)
                  
4.-Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 01Α/14.03.2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (ΕΑΗΔ) ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. 38286) με αριθμό διακήρυξης 16034/20.02.2017 που αφορά το έργο «προμήθεια και εγκατάσταση υλικών και εξοπλισμού προσωρινού συστήματος σηματοδότησης στους σταθμούς του συγκοινωνιακού κόμβου Αχαρνών (ΣΚΑ) και Άνω Λιοσίων , στο τμήμα γραμμής Άνω Λιόσια-ΣΚΑ καθώς και σηματοτεχνική διασύνδεση των δυο Σ. Σταθμών για την σηματοτεχνική κάλυψη της κυκλοφορίας στο τμήμα γραμμής Άνω Λιόσια-ΣΚΑ».
    
5.- Ανακοινώσεις.

              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ              ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                               

    ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ                                                                                                                      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια τα οποία είναι υβριστικά, προκλητικά ή συκοφαντικά θα διαγράφονται. Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις και προωθείται ουσιαστικός διάλογος.
@ Την νομική ευθύνη των σχολίων την έχουν οι ίδιοι οι σχολιαστές.